Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne, nazywane także solarami, to urządzenia, w których energia promieniowania słonecznego jest przekształcana w ciepło ogrzewające przepływający nimi płyn. Kolektory słoneczne głównie zapewniają ciepłą wodę użytkową w naszym domu.

Jak działa solar słoneczny? Zasada działania kolektorów słonecznych polega na tym, że kolektory wykorzystują ciepło promieniowania słonecznego. Promienie padając na kolektor powodują nagrzanie kolektora i przekazanie ciepła do ciekłego czynnika przenoszącego ciepło. Czynnikiem tym może być glikol lub woda, która następnie przekazuje swoje ciepło do zbiornika wody. 

Aby kolektory pracowały nam z jak największą sprawnością warto zamontować je na wysokości min. 3 m nad poziomem gruntu. Taka wysokość spowoduje, że kolektory słoneczne będą bardziej nasłonecznione i wysokość ta zapewni mniejsze narażenie na zabrudzenie lub uszkodzenie kolektorów słonecznych.